SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

Doğrular Grup bünyesinde aşağıdaki unsurlara tolerans göstermeyeceğini ve bu tür uygulamaların karşısında olduğunu taahhüt eder.

Çocuk İşçiliği

 • 15 yaşından küçük (veya yerel kanunlara göre asgari yaş sınırının altında kalan) işçi çalıştırma
 • 18 yaşından küçük olup zorla, baskı yoluyla işçi çalıştırma

Bağımlı / Borçlu Çalışma

 • İşçilerin iş yerini terk etmesine izin vermeme veya onları istekleri dışında fazla mesai yapmaya zorlama
 • İşçileri çalışmaya zorlamak için şiddet uygulama veya şiddet uygulama tehdidinde bulunma

İnsanlık Dışı Muamele

 • İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, işkence (cinsel istismar dâhil), psikolojik veya fiziksel baskı ve/veya sözlü taciz
 • İfade özgürlüğünün ve/veya fiziksel özgürlüğün kısıtlanması
 • Standartların altında yaşam koşulları; temiz içilebilir su verilmemesi
 • Korkutma
 • Eşit olmayan muamele
 • Tehdit veya şiddet uygulanması

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin çalışanların sağlığını, güvenliğini ve/veya hayatını tehlikeye atacak derecede ihlali

Etik Olmayan Davranışlar

 • Denetçilere rüşvet verme teşebbüsü
 • İmalat unsurları ile ilgili kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi
 • Yan haklardan mahrum bırakılma