İSG POLİTİKAMIZ

Doğrular Grup ve Çalışanları;

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde Sıfır Tolerans, Önce İş Güvenliği ve Proaktif İSG uygulamaları ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

Uygulamakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirileceğini;

Çalışmalarımızda ve karar verme süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önceliğimiz olarak değerlendirileceğini;

İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirlenmesi, değerlendirmesi ve riskleri azaltacak tedbirlerin alınacağını,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için, güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanacağını,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılayacağını,

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdüreceğini,

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturacağını ve yaşam tarzı haline getireceğini,

Beyan ve Taahhüt Ederiz.