ETİK POLİTİKASI

Davranış Kuralları, Doğrular Grup çalışanlarının görevlerini yerine getirmeleri esnasında sahip olmaları gereken müşterek değerler ve etik standartları ifade etmektedir.

Çalışanlarımızdan, tüm bireylerin kişisel haysiyetini, mahremiyetini ve kişilik haklarını gözetmelerini beklemekteyiz.

Şirketimiz bünyesinde yaş, cinsiyet, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, ırk ve din temelli olmak üzere herhangi bir ayrımcılığa; tacize; herhangi bir tahkir edici davranışa; yıldırmaya, şiddete veya tehdide müsamaha gösterilmemektedir.

Tüm çalışanlarımızın, mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin konuları birbirinden açık bir biçimde ayırmaları; kişisel menfaatleri için Doğrular Grup bünyesindeki işlerinden ve pozisyonlarından yararlanmamaları gerekmektedir.

Çalışanların rüşvet alma/verme benzeri bir yolsuzluk yapmaları, Doğrular Grup’un herhangi bir Gizli Bilgisini ve/veya Ticari Sırrını ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır.

Davranış kurallarımız tüm çalışanlarımızın yanı sıra, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve alt işverenlerimiz için de esas alınması gereken standartlardır.

Bu politikada belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde, Doğrular Grup söz konusu kişi ve kurumlar ile iş ilişkisini sona erdirebilir veya belirli bir süre ara verebilir.

Doğrular Grup’ta tespit edilen veya maruz kalınan her türlü durumlar için etik@dogmim.com adresinden veya 0212 727 77 97 telefon numarasından şikayetlere açıktır.

Doğrular Grup yönetimine iletilen her türlü şikayet için yönetim tarafından ilgili soruşturmalar ve araştırmalar yapılarak kayıt altına alınır. Şikayet konusu ile ilgili delil niteliğindeki bütün belge / doküman / kayıt altına alınarak hukuki sonuç doğurabilecek her konu için hukuki işlemlere başvurur.

Bu bağlamda;

Yaptığımız tüm işlerde çevreye ve topluma duyarlı olmayı; bütün bireylerin haklarına saygılı etik bir çalışma ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz.