ANKET

Aşağıdaki sorulara göre bizi diğer firmalardan aldığınız hizmetleri de dikkate alarak karşılaştırma yapınız lütfen...İLETİŞİM
İşinizle ilgili olan Firmamız Sorumlu ve Yöneticilerine ulaşabilme kolaylığı
Aradığınız kişi yerinde yok ise, Sizden alınan bilgilerin doğru aktarılması ve Size geri dönüş
Sizi ve sorununuzu anlayabilecek, çözüm üretebilecek birisine ulaşma imkanınız
Şikayetlerde geri dönüş hızımız
"Sizi sonra arayacağım" veya "istediğiniz bilgilere ulaşıp Size döneceğim" sözünden sonraki gelişmeler
İnternet sitemizin yeterliliği ve kalitesi
Firmamıza yaptığınız ek istek ve beklentilerinizde firmamızın değişimi ve gelişimi devreye alma hızı
Hizmet aldığınız konuda yeterince uzman ve yetenekli personele sahip olmak
İŞ YAPMA BECERİSİ VE UZMANLIK
Aldığınız hizmetin, doğru planlanması ve bir defada sonuç alma becerisi
İş süreçlerine hakimiyet ve sonuçlandırma becerisi
Sözleşme ve prosedürel uygulamalara sadık kalmak. Sözlü/Yazılı taahhütleri yerine getirmek
İş sağlığı kurallarına dikkat edilmesi
Danışmanlık hizmetlerimizin yeterliliği
İşveren plan ve programına uymak
Başlangıçtan itibaren bir iş sürecini sonuna kadar takip etme ve Sizleri zamanında bilgilendirme
Proje imalat uygulanabilirlik kontrolü yapmak ve çözüm önerisi sunmak
YENİLİK GELİŞİM VE KURUMSALLIK
Yenilikleri ve gelişmeleri takip etme, kendisini geliştirme ve müşteriye yenilik sunma
İstekler ve değişiklikler karşısında gösterdiği Esnek tutum ve davranış
Kurumsal kimlik ve kurumsallaşma çabalarındaki yeterlilik
Yapılan işlerdeki "Fiyat, Hizmet Kalitesi, Zamanında Sonuçlandırma" üçgeninde değerlendirilirse
Firmanın genel olarak verdiği GÜVEN ve İMAJ
Size ve projelerinize karşı gösterdiği İş Disiplini, Ciddiyet ve Profesyonellik
Ortaya çıkan sorunlarda, Size hizmet eden uzmanın, yöneticisinin veya Üst Yönetimin desteği